ทัวร์ภูฏาน

ภูฏาน คือประเทศเพียงแห่งเดียวในโลก ที่มีสถิติการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ติดลบ หรือเรียกว่าปราศจากคาร์บอนไดอ็อกไซด์ก็ว่าได้ จึงจัดเป็นประเทศที่ยึดมั่นใจคำสัญญา ที่ให้ไว้กับนานาประเทศ เรื่องลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ในงานประชุม COP ตั่งแต่ปี 2009 ซึ่งหลาย ๆ ประเทศเองก็ยังไม่สามารถลดปริมาณก๊าซดังกล่าวได้ และสาเหตุที่ทำให้ภูฏานประสบความสำเร็จนั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากภูมิศาสตร์ของประเทศที่ประกอบไปด้วยภูเขากับป่าไม้ โดยกฎหมายกำหนดนโยบายในรัฐธรรมนูญไว้ว่า ประเทศต้องมีพื้นที่ป่าไม่น้อยไปกว่า 60% ประกอบกับมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อปี เพียง 1.5 ล้านตัน แต่ด้วยพื้นที่ป่าไม้ภายในประเทศสามารถดูดซับคาร์บอนได้มากถึง 6 ล้านตันต่อปี นั่นจึงทำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในภูฏานติดลบได้นั่นเอง

ที่สำคัญภูฏานยังมีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ พร้อมกับมีการส่งออกพลังงานไฟฟ้าให้กับบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน จึงช่วยให้ประเทศเพื่อนบ้านสามารถลดการก่อคาร์บอนลงไปได้ถึง 6 ล้านตันต่อปีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะภูฏานยังได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกไฟฟ้า ภายในปี 2020 ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เพื่อช่วยลดการก่อคาร์บอน 17 ล้านตันต่อปี ทั้งยังเตรียมลงทุนไปกับพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในวันข้างหน้าเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ จึงคาดว่าภูฏานอาจกลายมาเป็นปอดแห่งใหม่ของโลกในที่สุด

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในภูฏาน

1. วัดทักซัง (Taktsang Monastery) หรือเรียกว่าวัดถ้ำเสือ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังอันเนื่องมากความเป็นเอกลักษณ์ สิ่งสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักประเทศภูฏาน 

2. โดชูลาพาส (Dochula Pass) สถานที่แห่งนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากสถูปเล็ก ๆ ที่ล้อมรอบเจดีย์ขนาดใหญ่ 

3. พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ขึ้นชื่อว่าเป็นป้อมปราการที่มีความงดงามที่สุดของภูฏาน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบทิเบต 

 #Siamtravelmart #ทัวร์ภูฏาน #ทัวร์ภูฏานราคาถูก