ทัวร์คุนหมิง

นครคุนหมิง เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน นครคุนหมิงได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” (Sping City) เนื่องจากมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15-18 องศา ตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นเมืองที่มีดอกไม้เบ่งบานเกือบตลอดปีเช่นกัน เมืองคุนหมิงตั้งอยู่ตอนกลางของที่ราบสูง ยูนกุ้ย อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,500 -2,800 เมตร เมืองคุนหมิงมีเนื้อที่ 21,111 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเตียนฉือด้านทิศเหนือ ปัจจุบันมีประชากรปรมาณ 5 ล้านคน

ตัวเมืองคุนหมิงอยู่ในพื้นที่ทะเลสาบอันอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ริมฝั่งทิศเหนือของทะเลสาบเตียนฉือ และมีภูเขาล้อมรอบตัวเมืองทั้งด้านเหนือ ตะวันตก และตะวันออก ทะเลสาบเตียนฉือได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งที่ราบสูง" เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 6 ในประเทศจีน และใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 340 ตารางกิโลเมตร จังหวัดคุนหมิงตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน–กุ้ยโจว จุดสูงสุดของจังหวัดคุนหมิง คือ สันเขาหม่าจง (马鬃岭) บนภูเขาเจี้ยวจึ (轿子山) ในอำเภอลู่ชวั่น ด้วยความสูง 4,247 เมตรจากระดับน้ำทะเล และจุดต่ำสุด คือ จุดบรรจบของแม่น้ำเซียวและแม่น้ำจินชา ในเขตตงชวน ด้วยความสูง 695 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนพื้นที่ใจกลางเมืองสูง 1,891 เมตรจากระดับน้ำทะเล

#ทัวร์คุนหมิง