ทัวร์อู่ฮั่น


อู่ฮั่นอยู่ในหูเป่ย์ จีน มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย รวมทั้ง หอคอยหอคอย, พิพิธภัณฑ์จังหวัดหูเป่ย์, ทัวร์แม่น้ําสองแม่น้ําหวู่ฮั่น คุ้มค่าแก่การไปเยี่ยมชม

อู่ฮั่น เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2009 มีประชากรสูงเกือบ 8.33 ล้านคน ถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในหัวจง และเป็นเมืองใหญ่ที่มีแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่าน ซึ่งนอกจากแม่น้ำแยงซีเกียงที่ใหญ่ติดอันดับ 3 ของโลกแล้วยังมีแน่น้ำฮั่นไหลผ่านอีกด้วย ทำให้เมืองหวู่ฮั่นถูกแบ่งเป็น 3 เขต คือ หวู่ชาง ฮั่นโขว และ ฮั่นหยาง