ทัวร์เนปาล

เนปาล อยู่ในเขตพื้นที่ทางใต้ของทวีปเอเชีย มีชื่อเรียกอย่างเปนทางการว่าสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 93 และมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 41 ของโลก เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาหิมาลัย เนปาลจึงเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล  โดยเนปาลมีเมืองกาฐมาณฑุเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และเพราะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ไฮไลท์ของการทัวร์เนปาลในด้านสภาพภูมิประเทศจึงเป็นการที่มีภูเขาสูงอยู่มากมาย โดยมีภูเขาที่สูงที่สุด 8 ใน 10 แห่งของโลกอยู่ในพื้นที่ประเทศของตัวเอง และหนึ่งในนั้นคือภูเขาเอเวอร์เรสต์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก เนปาลเป็นประเทศที่สวยงามและเงียบสงบ 

ซึ่งเนปาลมีสภาพอากาศตั้งแต่แบบเขตร้อน จนถึงหนาวแบบอาร์กติค นอกจากความอุดมสมบูรณ์ที่ก่อเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว เนปาลยังเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม ซึ่งเนปาลมีภาษามากกว่า 70 ภาษา เป็นประเทศที่ได้ผสมผสานความแตกต่างของวัฒนธรรม เชื้อชาติ เก่าแก่ อีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เนปาล เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ควรค่าแก่การมาเยือนสำหรับชาวพุทธ เนื่องจากในอดีด ประเทศเนปาลคือสถานที่ประสูตของพระพุทธเจ้า สำหรับใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ เรียนรู้วัฒนธรรม เนปาลน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการท่องเที่ยว ความหลากหลายทั้งธรรชาติและวัฒนธรรมเหล่านี้ กลายเป็นเสน่ห์และช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาเยือน และสัมผัสความมหัศจรรย์ในเนปาล

 #ทัวร์เนปาล  #ทัวร์เนปาลราคาถูก #Siamtravelmart