ทัวร์พม่า

พม่า (Myanmar) ประเทสเพื่อนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอารยธรรมพระพุทธศาสนาที่ล้ำค่าเอามากๆ และยังเป้นถิ่นกำเนิดชาวมอญ เมือง 2,000 เจดีย์ เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตรือันยาวนาน

ที่ตอนนี้ได้รับความสนใจในด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ยิ่งสำหรับชาวแก๊งสายบุญแล้วละก็ยิ่งห้ามพลาด มีพรอะไร อยากขอ จัดไปเลย
ประเทศพม่าอุดมไปด้วยทรัพยากร แต่เศรษฐกิจพม่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจด้อยพัฒนาที่สุดในโลก จีดีพีของพม่าอยู่ที่ 42,953 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และเติบโตด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดาและอีกหลายประเทศได้กำหนดการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่า ระบบสาธารณสุขของพม่าเป็นหนึ่งในระบบสาธารณสุขที่เลวที่สุดในโลก องค์การอนามัยโลกจัดอันดับพม่าไว้อันดับที่ 190 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย เพราะงั้นอยากให้ทุกคนได้ไปทัวร์พม่า
สภาพภูมิประเทศของพม่านั้น ส่วนใหญ่เป็นที่สูงและเทือกเขาอยู่โดยรอบคล้ายรูปเกือกม้า กล่าวคือด้านตะวันตกและด้านเหนือเป็นพื้นที่ภูเขา และด้านตะวันออกเป็นที่ราบสูงและภูเขา ส่วนพื้นที่ราบจะอยู่ตอนกลางประเทศ บริเวณลุ่มน้ำ และตลอดแนวชายฝั่งทะเลจากด้านตะวันตกถึงด้านใต้ แนวเทือกเขาในประเทศพม่าจะทอดแนวต่อจากเทือกเขาหิมาลัยในทิศทางจากเหนือลงไปทางใต้เป็น ๓ แนว ได้แก่ ด้านตะวันตกมีเทือกเขานาคะ(Naga Hills)เทือกเขาชิน(Chin Hills)และเทือกเขายะไข่ ซึ่งทอดแนวโค้งคล้ายคันศร มีเทือกเขาพะโคอยู่ตอนกลาง และมีที่ราบสูงฉาน(Shan Plateau)สลับแนวเขาอยู่ด้านตะวันออก พื้นที่สูงและภูเขามีความสูงเฉลี่ยราว ๓,๐๐๐ ฟุต โดยมีจุดสูงสุดคือ ยอดเขาคากาโบราซีตั้งอยู่ทางเหนือสุดของประเทศ มีความสูงถึง ๑๙,๒๙๖ ฟุต ระหว่างเทือกเขาทั้ง ๓ แนวนั้น จะมีที่ราบลุ่มน้ำของแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลขนานในทิศทางเหนือ-ใต้
ส่วนในเมืองย่างกุ้งก็ยังน่าสนใจ ด้วยมีสถานที่ท่องเที่ยวย่างกุ้งสวย ๆ ให้ไปเช็กอินมากมาย ไม่ว่าจะเป็นย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์โคโลเนียลสีสันสวยงาม บรรยากาศคลาสสิก พร้อมด้วยคาเฟ่บรรยากาศสบาย ๆ หลายแห่ง วัดวาอาราม
 
#ทัวร์พม่า #ทัวร์พม่าราคาถูก #siamtravelmart