Siamtravelmart.com
Share |
เพิ่มเพื่อน
 
เกี่ยวกับเรา | วิธีการชำระเงิน | เอกสารการทำวีซ่า | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 สมัครสมาชิก | สมุดเยี่ยมชม | เว็บบอร์ด | คำถามฮิตติดปาก | แผนที่เว็บไซต์
 
ข้อแนะนำการเตรียมตัวเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (ใต้) ตั้งหัวข้อใหม่
ผู้โพสต์
ข้อความsiamtravelmart

อ้างอิง


ข้อแนะนำการเตรียมตัวเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (ใต้)


ก่อนวันเดินทาง แลกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ควรให้เบอร์ที่สามารถติดต่อท่านระหว่างทัวร์ได้กรณีฉ ุกเฉิน นอกจากนี้ หากท่านมีโรคประจำตัวหรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้หรื อมีข้อจำกัดทางสรีระร่างกายหรือจะมีการแยกตัวหรือญาต ิมาพบ ควรแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า


วันเดินทาง    ก่อนออกจากบ้าน กระเป๋าทุกใบควรผูกป้ายชื่อกระเป๋า (ทางผู้จัดจะจัดทำสำรองไว้ให้) และใส่กุญแจให้เรียบร้อย ส่วนกระเป๋าสตางค์ / เครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องประดับ / พาสปรอต / บัตรเครดิต / เอกสารสำคัญ / กล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ / ยาประจำตัว ติดตัวเสมอ


ของเหลวนำขึ้นเครื่องทุกประเทศ ด้านคณะกรรมการการบินพลเรือน (ซีเอเอซี) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยสากล ได้ออกกฎใหม่สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ ระบุของเหลวทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื ่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเป ิด-ปิดได้ด้วยความสามารถบรรจุมากสุด 1 ลิตร โดยผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาต ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น  สำหรับผู้โดยสารผู้หญิง ครีมล้างหน้า ลิปกลอสอย่างเหลว น้ำหอม และมาสคาร่า ล้วนจัดเป็นของเหลวด้วย อย่างไรก็ตาม ของเหลวประเภทนมและอาหารของทารก (ในกรณีที่มีทารกอยู่ด้วย) และยาตามใบสั่งแพทย์ จะได้รับการยกเว้นให้นำขึ้นเครื่องได้ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบจำกัดของเหลวนำขึ้นเครื่องนี้ จะไม่กระทบต่อการชอปปิ้งซื้อสินค้าปลอดภาษีของลูกค้า แต่ผู้ซื้อจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานและ ไม่ควรเปิดแพคเกจออก


สนามบินสุวรรณภูมิ ลูกค้าทุกท่านจะต้องมารับเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่าง ๆ  และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวล ูกค้าเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  ของมีคมและวัตถุระเบิดทุกชนิด เช่น มีด กรรไกร ถ่าน ไฟเช็ค เจล จะต้องฝากกับกระเป๋าใหญ่ไปกับใต้ท้องเครื่องบิน  เพิ่มเติมโรงแรมทั่วไปของเกาหลีระดับเฟิสคลาสถึงเดอร์ลักซ์คลา ส จะไม่มีพนักงานกระเป๋าคอยบริการ ควรเตรียมสัมภาระใบขนาดกลาง  กรณีมีรายการเดินทางไปต่างจังหวัดควรเตรียมสัมภาระใบ เล็กค้างหนึ่งคืน  กระเป๋าใหญ่ฝากไว้ใต้ท้องรถ

ศุลกากร        &n bsp;   ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้อนุญาตให้ซื้อเหล้าได้ 1 ลิตร บุหรี่ 2 คอนตัน เข้า-ออกประเทศ


สนามบินนานาชาติอินชอน  เตรียมเอกสารเข้าเมืองและอื่นๆ ให้พร้อม  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของประเทศเก าหลีไทยหรือประเทศเกาหลีใต้จะพิจารณาให้เฉพาะผู้เดิน ทางที่ท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่ านเข้าออกนอกเมืองได้ โดยอาจจะพิจารณา


1.     หลักฐานการทำงาน เช่น นามบัตร บัตรพนักงาน จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)


2.     หลักฐานการเงิน เช่น เงินสดสกุลยูเอสดอลล่าร์หรือสกุลเงินวอน  บัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนำติดตัวไปด้วย เป็นต้น


3.     ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษา (ฉบับจริง) และควรเดินทางกับผู้ปกครอง


4.     นอกจากนี้ ควรเตรียม การแต่งกายที่สุภาพเหมาะสม  สำหรับพาสปรอตใหม่ ควรนำพาสปรอตเก่าไปด้วย


* หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานยังสงสัย ในความสุจริตของท่าน ท่านอาจถูกปฏิเสธการให้เข้าประเทศเกาหลีใต้ (อ่านใบประกาศสำหรับการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้และ โปรแกรมการเดินทางที่ท่านเลือกซื้อ) *


โรงแรมที่พัก     แจ้งในใบรายการท่องเที่ยว        &n bsp;       &nbs p;       


เวลาที่แตกต่าง   เกาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง


เงินตรา สกุลเงิน "วอน"  โดยเขียนด้วยตัวอักษรโรมัน " W” ธนบัตรมีราคา 1000, 5000, 10000  ,50000วอน เหรียญมีราคา 10, 50, 100, 500 วอน  สกุลเงินวอน ต่อ เงินดอลล่าร์  =  USD 1 = WON 1180  หรือ 30-32 บาท. ต่อ 1000 วอน บัตรเครดิตคาร์ดสามารถนำไปใช้กับร้านค้าปลอดภาษีหรือ ร้านค้าหรือห้าง ยกเว้น ตลาดพื้นเมืองตามรายการ


อุณหภูมิและการแต่งกาย  ดินฟ้าอากาศ เกาหลีมี 4 ฤดู ที่แตกต่างกันชัดเจน  ฤดูใบไม้ร่วง พฤศจิกายน อุณหภูมิราว 9-16 องศาเซลเซียส อากาศหนาวเย็น ลมพัดผ่าน แดดอ่อน ควรเตรียมหมวกกันแดด เสื้อคลุมกันหนาว รองเท้าแบบสวมใส่สบายหรือรองเท้ากีฬาหรือผ้าใบ  แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพูสระผม  ที่โกนหนวด  เป็นต้น (เนื่องจากที่พักโรงแรมเกาหลี ส่วนใหญ่จะมีไว้ขาย ไม่บริการฟรี) บางวันมีฝนตก กรุณานำร่มพกติดไปด้วย     


ภาษาที่ใช้ทั่วไปคือภาษาเกาหลี  เรียกว่า ฮันกึล


ห้องพัก  โทรทัศน์ในห้องพัก  ถ้าอยู่ในกรุงโซลมักมีระบบ T.V. paid โดยทั่วไปแชมพู แปรงสีฟัน ที่โกนหนวด โรงแรมมักวางไว้นอกห้องน้ำหรือที่บนตู้เย็น หากผู้พักนำไปใช้จะต้องเสียค่าบริการ   น้ำดื่มที่อยู่    ในกาน้ำดื่มฟรี  หากต้องการน้ำร้อนให้โทรบอก Room Service หรือวานไกด์ช่วยขอ   น้ำจากท่อประปาในห้องพักไม่ควรดื่ม ช่วงฤดูร้อน มีบริการแอร์หรือแอร์ลม  ช่วงฤดูหนาวมีบริการฮีทเตอร์  ช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงมักไม่มีบริการแอร์ห รือฮีทเตอร์  ถ้าร้อนเกินไปสามารถเปิดหน้าต่างหรือช่องลมออกไปได้  น้ำดื่ม ขนมทานเล่น หรือบะหมี่สำเร็จรูป สามารถซื้อจากร้านซุปเปอร์ใกล้โรงแรม    หมายเหตุ   น้ำดี่มที่ขายโดยทั่วไปในเกาหลี จะเป็นน้ำแร่ ประมาณขวดละ 600-1500 วอนแล้วแต่ยี่ห้อและขนาด  น้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้โดยทั่วไป ประมาณ  700-1500 วอนแล้วแต่ยี่ห้อ ขนาดและส่วนผสม


ห้องน้ำ โดยทั่วไปจะบริการฟรี สามารถ เข้าที่สาธารณะ ร้านค้า ใกล้ลานจอดรถ โรงแรมและทั่วไป


สินค้าที่น่าซื้อและถูกกว่า ผลิตภัณฑ์โสมทุกชนิด เครื่องสำอาง กระเป๋าแฟชั่น เครื่องหนัง เสื้อหนัง เสื้อผ้าสำเร็จรูป กิ๊ฟช้อป ของที่ระลึกพื้นเมือง ราเมงสำเร็จรูป ชาพื้นเมือง ขนมต่าง ๆ กิมจิรสและรูปแบบต่างๆ สาหร่ายแบบต่างๆ  ผลไม้ (ระวังการถูกจับปรับ) เป็นต้น


อาหาร เกาหลีโดยทั่วไป มักจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด และมักจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื่องเคียงแบบต่าง ๆ พร้อมข้าวสวยและน้ำซุป ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม  โดยทั่วไปน้ำอัดลมประมาณ 2000-4000 วอน  ส่วนเหล้าเกาหลีพื้นเมืองหรือเบียร์เกาหลีประมาณ  4000-5500 วอน   ข้อแนะนำ  หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่ว งหน้า   อาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งพิเศษระหว่างรับประทา น กรุณาชำระเองเมื่อท่านสั่งเพิ่ม   ในกรณีที่ท่านชอบอาหารรสจัด ท่านสามารถนำเครื่องปรุงไปเองได้  


โทรศัพท์ ควรซื้อบัตร 5000 วอน หรือ 10000 วอน โทรจากตู้บัตรโทรศัพท์ซึ่งมีบริการเกือบทุกจุดที่ไปเ ที่ยวและพัก ถ้าโทร.จากห้องพักนโรงแรมจะแพงกว่าปกติ 20-30% การโทรศัพท์ด้วยเครื่องโทรศัพท์สาธารณะหรือโทรศัพท์โ รงแรม หมุน 001 แพงสุด (ถูกรองลงมาหมุน 002 หรือ 008 หรือ 00700) -66 + รหัสจังหวัด ตัด 0 ข้างหน้าทิ้ง + เบอร์โทรศัพท์บ้าน  เช่น โทรเข้ากรุงเทพ หมุน 001-662-123-4567  โทรเข้าชลบุรี   หมุน 001-6638-123-456 โทรศัพท์เข้ามือถือ หมุน 001-661 หรือ 001-669 + เบอร์โทรศัพท์มือถือ  เช่น 001-661-123-4567 หรือ 001-669-123-4567   ข้อมูลโทรศัพท์ของ Cat Telecom ระบบ Thailand Direct ผ่านโอเปอเรเตอร์คนไทย โดยกดเลขหมายจากเครื่องโทรศัพท์สาธารณะทั่วไปของประเ ทศเกาหลี  โทร. 00744661 ค่าใช้จ่ายนาทีละ 22 บาท  (หมายเหตุ   ค่าบริการต่อสายครั้งละ 100 บาท ถ้าต่อสายไม่ติด ไม่เสียค่าบริการ)


ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ โดยยืมเครื่องจากเจ้าของระบบที่ประเทศไทย  ระบบดีเทค จีเอสเอ็ม และโอเรียน ต้องทำการขอยืมเครื่องจากเครือข่ายที่เมืองไทยก่อนออ กเดินทาง (เกาหลีใต้ใช้ระบบ CDMA เหมือนประเทศญี่ปุ่น ระบบฮัท สามารถนำเครื่องไปใชได้) ทุกระบบจะต้องทำการเปิด International Roaming  โดยติดต่อเจ้าหน้าบริการลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติ มและวิธีการ


ระบบ GSM โทร. 02-271-9000 ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที  (โทรในประเทศ / โทรกลับไทย / รับเข้าจากไทย / SMS =  15 / 59 / 27 / 7)


ระบบ DTAC โทร. 02-202-7000 ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที  (โทรในประเทศ / โทรกลับไทย / รับเข้าจากไทย / SMS =  15 / 58 / 28 / -)


กระแสไฟฟ้า 110 หรือ 220โวล์ หัวกลมโตเหมือนปลั๊กเตารีด ก่อนเสียบตรวจสอบดูให้แน่ชัดก่อน เพื่อความปลอดภัย


ในวันกลับ กรุณาเตรียมพาสปรอต ให้กับไกด์ท้องถิ่น เพื่อทำการเช็คอินให้กับท่าน ลูกค้าทุกท่านจะต้องนำพาสปรอตและบัตรที่นั่งมาชี้กระ เป๋าของลูกค้าเองหรือครอบครัวเพื่อทำการส่งเข้ากระเป ๋าเข้าใต้ท้องเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่สายการบินโดยต รง


ธรรมเนียมการทิป  เพื่อการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแก่เด็กยกกระเป๋า คนขับรถ ไกด์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ควรเตรียมเป็นธนบัตร (ท่านสามารถให้มากได้เท่าที่ท่านประทับใจ)  คำแนะนำบริกรยกกระเป๋าควรให้ทิป 1000 วอนต่อใบ คนขับรถและไกด์วันละ 4000 วอน  หัวหน้าทัวร์


วันละ 50 บาท เป็นต้น


 


หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กำลังเตรียมตัว จะไปเกาหลีนะครับ


สยาม ทราเวล มาร์ท


 

-------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์ราคาถูก คุณภาพดี

คิดจะเที่ยวคิดถึง Siam Travel Mart

-------------------------------------------------------------------------------

โพสต์เมื่อ : 2009-11-09 11:25:01
Mail to siamtravelmartau

อ้างอิง

รบกวนสอบถามเกี่ยวกับหลักฐานทางการเงินค่ะ
1.ถ้าเราไม่มีบัตรเครดิต ควรจะพกเงินไปเท่าไหร่ถึงจะไม่มีปัญหา
2.จำเป็นหรือปล่าวคะ ที่ควรจะพกเงินดอลล่าร์ไปด้วย

โพสต์เมื่อ : 2013-06-21 21:35:09
Mail to au
  หน้า   1   
ขึ้นข้างบน